Virserums konsthall 14/5 - 3/12 2017: Periferi: Mellan fyra tillfälliga väggar

Virserum

Periferi: Mellan fyra tillfälliga väggar.

Dan Fröberg, Jan Mattson och Roger von Reybekiel ställer ut tillsammans på Virserums konsthall, mellan 14/5 - 3/12 2017, där de utforskar begreppet periferi utifrån deras sinsemellan skiftande discipliner, synvinklar, förnimmelser, perceptioner och världsbilder. 

Ett mångfacetterat installations- och ljudverk i storformat.

Virserums konsthall, Kyrkogatan 34, 570 80 Virserum. Öppet: tisdag-söndag kl. 12-17.


Older Post Newer Post