News

Virserums konsthall 14/5 - 3/12 2017: Periferi: Mellan fyra tillfälliga väggar

Periferi: Mellan fyra tillfälliga väggar. Dan Fröberg, Jan Mattson och Roger von Reybekiel ställer ut tillsammans på Virserums konsthall, mellan 14/5 - 3/12 2017, där de utforskar begreppet periferi utifrån deras sinsemellan skiftande discipliner, synvinklar, förnimmelser, perceptioner och världsbilder.  Ett mångfacetterat installations- och ljudverk i storformat. Virserums konsthall, Kyrkogatan 34, 570 80 Virserum. Öppet: tisdag-söndag kl. 12-17.

Read more →


Article in Fria Tidningen

Article about Jerry Johansson and the release of The Word Passed By, The Sun Was Going Down by Tobias Magnusson in Fria Tidningen. Read the Article

Read more →